Photism

ちょっと古いカメラでアレですが・・・

ちいさな町の水曜日

Panasonic G5

いずれ来る春

Panasonic G5

いずれ来る春

Panasonic G5

いずれ来る春

Panasonic G5

いずれ来る春

Panasonic G5

いずれ来る春

Panasonic G5

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

見知らぬ街と28mm

Panasonic GF5 + G 14mm

日暮色

Panasonic ZX1

日暮色

Panasonic ZX1

日暮色

Panasonic ZX1

日暮色

Panasonic ZX1

日暮色

Panasonic ZX1

日暮色

Panasonic ZX1

古い町に雪が降る

Panasonic G5

古い町に雪が降る

Panasonic G5

古い町に雪が降る

Panasonic G5

古い町に雪が降る

Panasonic G5

古い町に雪が降る

Panasonic G5

古い町に雪が降る

Panasonic G5